Waarom deze jaarlijkse tuinenroute in Best? - Tuinenroute

Ga naar de inhoud

Waarom deze jaarlijkse tuinenroute in Best?

De eerste Bestse Tuinenroute ontstond omdat een aantal particuliere tuinenbezitters in De Vleut een positieve impuls wilden geven aan de lokale dagrecratie in het Bestse buitengebied.
Het was in de eerste sessie in 2014 een Vleutse aangelegenheid met 6 tuinen in De Vleut die deelnamen, waarvan vijf voor alle deelnemers en één tuin voor alleen wijkgenoten.

Doel was om in De Vleut een positief evenement te organiseren waarbij particulieren en ondernemers samenwerkten. Doelgroep was de inwoner van de gemeente Best en dan vooral ook de wijkbewoner in De Vleut.

In de tweede sessie, een jaar later, werd gekozen voor een collectie tuinen vanuit de door hen gewonnen aanmoedigingsprijs 'De Groene Handdruk'. Veertien tuinen en initiatieven kregen in 2014 en 2015 vanuit Het Groene Woud en de gemeente Best een geldbedrag van ieder 350 euro als dank voor hun initiatief om de biodiversiteit en/of natuurbeleving te bevorderen.
Het bleek dat de gemeente Best uiteindelijk veel moeite had om deze 14 projecten bij elkaar te verkrijgen. In feite een schande omdat er werkelijkheid tientallen tuinen en initiatieven waren die in aanmerking hadden moeten komen voor deze aanmoedigingsprijs. Men was simpelweg niet bekend met de tuinen en initiatieven. Er was geen aandacht voor de initiatieven omdat veel van deze initiatieven ook nooit aandacht vroegen (of gaven). De doelstelling van de Tuinenroute werd breder gemaakt naar ook het bekender maken van prachtige initiatieven die door particulieren en bedrijven in gang gezet zijn om biodiversiteit te bevorderen. Daarnaast kunnen deze tuinen en initiatieven ook anderen inspireren om meer te doen.

De derde sessie in 2016 werd een combinatie van 5 tuinen en initiatieven in Aarle en 5 in De Vleut. Het Bestse buitengebied is één gebied, verdeeld in meerdere wijken/buurtschappen. We moeten af van onderlinge rivaliteit, de combinatie is namelijk heel mooi. Vanaf nu zal de tuinenroute dan ook bewust heel het buitengebied van Best omvatten. Bestenaren en bewoners van omliggende gemeenten bekend maken met de schoonheid van het Bestse buitengebied is nu ook één van de doelstellingen. Daarbij willen we de tuinenroute combineren met presentaties in de tuinen van derden. Het is namelijk een prachtig platvorm voor andere initiatieven die gezien willen worden.

Zo ziet u, jaarlijks neemt op heel organische wijze de doelstelling toe, zonder deze er bij de haren bij te moeten slepen.

Heeft u zelf een mooie tuin of een interessant groen project, of weet u er van? Laat het ons weten, mogelijk kunnen we het in een volgende versie in de route opnemen!
Tuin Meulenwiel, deelnemers Bestse Tuinenroute
Terug naar de inhoud